Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 7382606
sekretariat@pbo.com.pl

O FIRMIE

Z historii przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołane zostało aktem notarialnym nr 5397/1993 w dniu 11.09.1993r. i wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Kaliszu – dział B nr H-1154.

W dniu 11.03.2004r. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000198649.

PBO swoje doświadczenie zawodowe wyniosło z Ostrowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego (OPBO), które w następstwie zmian gospodarczo – politycznych w Polsce zakończyło usługową działalność budowlaną w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. OPBO było dużym Przedsiębiorstwem Państwowym prowadzącym działalność krajową i eksportową usług budowlanych.

Rosnące zapotrzebowanie gospodarki krajowej na usługi budowlane przyczyniły się do systematycznego rozwoju Przedsiębiorstwa. Wzrastało zatrudnienie.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego zatrudniało średnio ok. 190 pracowników różnych branż z zakresu budownictwa. Takie zatrudnienie utrzymywane jest przez kolejne lata działalności.

W 2005r. wydzielona z Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego jednostka organizacyjna p.n. „PBO – Construction” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna budowlaną działalność usługową na terenie Polski i Niemiec.

Zakres usług eksportowych obejmuje wytwarzanie betonowych i żelbetowych elementów budowlanych, a także szeroko pojęte roboty warsztatowe. Załoga licząca średnio 220 specjalistów, pracujących pod nadzorem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej zapewnia profesjonalne wykonanie powierzonych zleceń.

Polityka jakości

Od początku swojej działalności budowlanej Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego jako partner budowlanych procesów inwestycyjnych stawiało na wiarygodność i jakość realizowanych usług. Aby zarządzanie Przedsiębiorstwem opierało się na światowych standardach zarządzania, w latach 2002/2003 w Przedsiębiorstwie wprowadzony został System Zarządzania Jakością oparty o normy ISO 9001:2000. W 2003r. wdrożenie systemu zostało potwierdzone nadaniem certyfikatu EN ISO 9001:2000.

 

Organem certyfikującym był ITS Certyfication Service – DEKRA.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego jak i PBO–Construction realizują usługi budowlane na poziomie jakościowym spełniającym wymagania norm budowlanych i warunków technicznych realizacji robót budowlanych wynikających z Prawa Budowlanego. Ze szczególną troską starają się również spełniać wymagania indywidualne klienta, realizując usługi na poziomie jakościowym, spełniającym oczekiwania Zamawiającego.

W 2007r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego zostało wyróżnione certyfikatem „Najwyższa Jakość w Budownictwie” za wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług budowlanych oraz wzorowy system zarządzania Przedsiębiorstwem nadanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

 

Izba Przemysłowo Handlowa Południowej Wielkopolski w 1997r. wyróżniło działalność Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Złotym Lwem”.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i PBO-Construction należą do elitarnego klubu „Gazela Biznesu”.

Potwierdzeniem dążeń jakościowych Przedsiębiorstwa są również nagrody i wyróżnienia zdobyte za zrealizowane obiekty budowlane.

W ramach konkursów organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, wiele zrealizowanych obiektów zostało nagrodzone tytułem „Mister Budownictwa”.
Obiekty te są prezentowane w galerii zdjęć.

Przedsiębiorstwo wspiera lokalne organizacje i środowiska społeczne poprzez działalność charytatywną, sponsorując przedsięwzięcia kulturalno – sportowe. co potwierdzają m.in. następujące tytuły, statuetki, dyplomy:

1. Dobrodziej Kultury Ostrowskiej 2000 – (Benefactor Kulture Ostroviensia – 2000).
2. Statuetki „Dar Serca” za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”.
3. Wspieranie finansowe drużyny ostrowskiej koszykówki męskiej należącej do Ekstraklasy Koszykówki.
4. Wspieranie towarzystw i klubów sportowych z terenu miasta Ostrów Wielkopolski i okolic.
5. „Trójkowa magistrala rowerowa 2011” organizowana przez Polskie Radio „Trójka” – sponsoring.