Realizacjie

  • Budynek mieszkalny
  • Przebudowa i rozbudowa szpitala Ostrów Wlkp.
  • Budowa kompostowni odpadów komunalnych Miejski Zakład Oczyszczania Ostrów Wlkp.
  • Spółdzielczy Bank Ludowy w Nowych Skalmierzycach
  • Gminna Hala Sportowa w m. Babiak
  • Publiczne Przedszkole nr 2 Ostrów Wlkp.
  • PGNiG Odolanów
  • Urząd Dozoru Technicznego Ostrów Wlkp.
  • Hala Sportowa przy S.P.nr 7 Ostrów Wlkp.
  • ZUS Ostrów Wlkp.